Εκπαιδευτική εκδρομή στους Μύλους Κεπενού

Στα πλαίσια της θεματικής μας ενότητας σχετικά με τα επαγγέλματα, το σχολείο μας επισκέφθηκε τους Μύλους Κεπενού.

Σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής εκδρομής, ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία του σιταριού και πως αυτό φτάνει στα χέρια του φούρναρη και γίνεται ψωμάκι.