Φυσική αγωγή στη μεταβρεφικη και προσχολική ηλικία

Η ενασχόληση των παιδιών με τη φυσική αγωγή στη μεταβρεφικη και προσχολική ηλικία συμβάλλει στην ομαλή πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική και σωματική τους ανάπτυξη.